2X DURO 20 BMX Dragster Bike Tyre - 20 x 2.125 - White Wall - Retro Vintage